Archive

Access archived data.

Colhub arkivdata tilgjengelig

av trygveh |

Det er nå to portaler tilgjengelig for å få tilgang til Copernicus Sentinel data i SAFE format.

  • colhub.met.no inneholder et 30-dagers rullerende arkiv av de siste globale Sentinel-produktene (S1, S2 L1C, S2 L2A, S3 and S5p)
  • colhub-archive.met.no inneholder Sentinel-produkter eldre enn 30 dager over Norske intressområder.

Foreløpig inneholder arkiv-portalen følgende data: