Tilgang til data gjennom Colhub

av steingod |

Overføringen av historiske Sentinel-3 data til colhub-archive.met.no er fullført. Alle historiske data er nå tilgjengelig i de oppgraderte tjenestene.

Arkivtjenesten inneholder nå følgende data:

  • Sentinel-1: oktober 2014 til dags dato
  • Sentinel-2 Level 1C: juni 2016 til dags dato
  • Sentinel-2 Level 1C DTERRENG (produkter prosessert med den norske terrengmodellen): juni 2017 til januar 2022 (videre prosessering avhenger av evalueringen de nye produktene med den nye ESA terrengmodellen)
  • Sentinel-2 Level 2A: mai 2018 til dags dato
  • Sentinel-3 from ESA: april 2016 til dags dato
  • Sentinel-5p: oktober 2021 til dags dato