Datadokumentasjon

Nedenfor finner du dokumentasjon av Sentinel datasettene i NetCDF som blir tilgjengeliggjort i den integrerte portalen i NBS (dvs. https://satellittdata.no/nb/metsis/search). Dersom det blir foretatt noen endringer på produktene vil dette bli annonsert og dokumentasjonen vil bli oppdatert. Ta gjerne kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet dersom du har noen spørsmål.