Forskjellen mellom colhub.met.no og scihub.copernicus.eu

Nå og da får vi spørsmål vedrørende forskjellen mellom colhub.met.no (en del av NBS) og scihub.copernicus.eu. Til tross for at grensesnittene ser like ut, er ikke innholdet likt. På denne siden skal vi prøve å forklare forskjellene.

Først er det viktig å poengtere at colhub.met.no ikke speiler og vil heller ikke speile scihub.copernicus.eu med tanke på hvilke produkter som er tilgjengelige. Dvs. det er produkter i colhub.met.no (colhub) som du ikke finner i scihub.copernicus.eu (scihub) og vica versa.

colhub.met.no

colhub kjører med samme programvare som scihub, dvs. Data Hub Software (DHuS). colhub er en viktig brikke i NBS, men også i Sentinel Collaborative Ground Segment som drives av ESA. Der er colhub (og dermed Meteorologisk Institutt) den primære noden for å distribusjon av globale Sentinel-1-data fra ESAs sentrale noder til de andre deltakende nasjonene. I den sammenhengen synkroniserer colhub andre Sentinel-produkter fra andre bakkesegmenter for de andre Sentinel-konstellasjonene. Siden colhub leverer data i inneholder den primært Copernicus Sentinel-data som dekker norske interesseområder i SAFE-format. Den inneholder også globale data for en viss tidsperiode. Produktporteføljen er som følger:

  • Sentinel-1 (RAW, SLC, GRD, OCN). I tillegg får colhub veldig raske Sentinel-1 GRD NRT / QRT-data prosessert av KSAT gjennom en nasjonal kontrakt.

  • Sentinel-2 (L1C, L2A og L1C produserer orthorektifisert med Norsk Digital Elevation Model (merket med suffiks * DTERRENGDATA *)
  • Sentinel-3 (Nivå1 / 2 land og marine produkter)
  • Sentinel-5p (tilgjengelig i backend og vil være tilgjengelig for brukere når frontend er oppgradert til DHuS v.2)

Foreløpig er alle data i colhub online. I tillegg kan en bruker ha 15 parallelle nedlastinger med høy nedlastingsrate.

scihub.copernicus.eu

scihub er ESAs primære tilgangspunkt for distribusjon av alle Copernicus Sentinel-produkter. Derfor er produktporteføljen:

  • Sentinel-1 (RAW, SLC, GRD, OCN).
  • Sentinel-2 (L1C, L2A)
  • Sentinel-3 (Nivå1 / 2 landprodukter)
  • Sentinel-5p

Sentinel-1, Sentinel-2 og Sentinel-3 produkter følger nå en Long Term Archive Access-plan, som betyr at de eldste produktene vil være "offline", men kan bestilles. scihub støtter for øyeblikket 2 parallelle nedlastinger.

For spørsmål til noen av de ovennevnte tingene, bruk kontaktskjemaet.