Tjenester

I denne delen er visualiseringsverktøy gitt til brukerne:

  • Mosaikk-verktøy:  Dette verktøyet gir en oversikt over de tilgjengelige produktene de siste 3 dagene i tre forskjellige regioner.
  • Sentinel Opptaksplan: De nyeste KML-filene, hentet fra ESA website, blir filtrert for å gi detaljert informasjon om de planlagte Sentinel-2-opptakene innenfor norske interesseområder. Hver KML-fil dekker vanligvis en periode på 10-15 dager.