Opprydding i katalogen

By steingod | fre 08.09.2023 13:00

Datakatalogen har vokst over tid og gjennom flere generasjoner av programvarekomponenter. Det har ført til hull i datagrunnlaget og dupliserte datasett. For å fikse disse problemene gjør vi nå en innsats for å fjerne duplikater og fylle hull. Katalogen vil derfor endres i tiden som kommer.

Denne innsatsen henger sammen med først en oppdatering, en endring av programvarekomponenter i bak- og fronttjenester og deretter en konsolidering av tjenestekomponenter. Denne prosessen kommer til å ta 6-9 måneder.

NetCDF filer for Sentinel-2 for årene 2015 og 2016 er ikke lengre tilgjengelige

By steingod | tir 05.09.2023 09:51

NetCDF-filene som er produsert for Sentinel-2 Level-1C SAFE-produkter er ikke tilgjengelige for åren 2015 og 2016 lengre. I fremtiden vil disse filene bare bli laget på brukerforespørsel.

Sentinel-2 Level-2A produktene som inngår i datakuber er fortsatt tilgjengelige.