Feilaktig epost sendt ut fra NBS testmiljø

av steingod |

11 november ble en epost feilaktig sendt ut til brukere av satellittdata.no. Testmiljøet benyttes til testing av ny funksjonalitet før den integreres i produksjonsmiljøet. Derfor er testmiljøet en kopi av det operasjonelle miljøet.

I dette tilfellet ble uheldigvis en full brukerkatalog benyttet under testing og derfor fikk brukere en feilaktig epost. Dette vil bli korrigert før videre testing. Vi ber om at eposten som ble mottatt ignoreres og beklager uleiligheten.

Produksjonsforstyrrelse mellom fredag 27 og mandag 30 oktober

av steingod |

I perioden fredag 27 til mandag 30 oktober stoppet strømmen av data inn til tjenestene colhub.met.no, colhub-archive.met.no og satellittdata.no. Datastrømmen er reetablert og nye produkter flyter nå inn i tjenestene. Det kan ta opp til et par dager før alle manglende produkter er hentet. Vi beklager uleiligheten.