Oppdatering vedrørende S2 L1C og L2A podukter med baseline N0400

By trygveh | tor 13.10.2022 11:54

Siden 25. januar 2022 har alle L1C og L2A Sentinel-2 produkter i NetCDF/CF blitt prosessert i henhold til baseline N0400. En mer utførlig beskrivelse av forskjellene finnes her.

Spesielt med hensyn til denne baselinen er en ny avviks-verdi (offset) for reflektansen.

Detaljer for L1C produktene (på engelsk i henhold til spesifikasjonen):

Vedlikehold og nedetid torsdag 22. september

By trygveh | ons 21.09.2022 08:44

På grunn av vedlikehold vil det ikke være mulig å laste ned Copernicus Sentinel-produkter fra colhub.met.no, colhub-archive.met.no og satellittdata.no torsdag 22. september. Vedlikeholdet vil begynne klokken 08:00 CET og forventes å vare ut arbeidsdagen.

Vi beklager ulempene dette forårsaker.