Sentinel-2 produktsammenlikning

TileCloud coverageDate - TimeComposites
Product OneProduct Two

Dette verktøyet kan brukes til å sammenlikne to Sentinel-2 produkter. Brukere kan sammenlikne forskjellige tider og forsjellige kompositter. Slik bruker du dette verktøyet:

  • Velg et produkt i listen "tile, eller klikk i en rute på kartet.
  • Velg %-andel skydekke, hvis ønskelig
  • Velg datoer for de to forskjellige produktene.
  • Bruk skyvebryteren øverst på kartet for å se på forskjellen mellom de to valgte produktene.

Bruk lagvelgeren til høyre på kartet for og skru av og på lag som vises i kartet,

Tilgang til kildekoden