Copernicus OGC tjenester

En rekke Open Geospatial Consortium (OGC)-tjenester er tilgjengelige gjennom Copernicus-prosjektet. Blant annet

  • Web Mapping Service (WMS),
  • Web Coverage Service (WCS),
  • Web Feature Service (WFS),
  • og Web Mapping Tile Service (WMTS).

En utførlig beskrivelse, og tilhørende brukerveiledning, for hver av tjenestene finnes her

https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/OGC.html

Vær oppmerksom på at alle disse tjenestene er knyttet til kontoen din på Copernicus Data Space Ecosystem, og dermed også bruken av disse.