Tilgang til reprosesserte S2 produkter for 2020 & 2021

av steingod |

Reprosesserte S2 produkter i L1C og L2A er tilgjengelig for årene 2021 og 2020 gjennom colhub-archive.met.no. Det er kun SAFE som er tilgjengelig. De fleste produktene fra den gamle prosesseringslinjen er slettet.

Produkter for 2019 vil være fullført i løpet av de neste ukene.

Vi jobber med å etablere CF-NetCDF representasjon for disse produktene.

Påminnelse: Reprosesserte S2 tilhører prosesseringslinjen N05 for årene 2020 og 2021 så brukere kan filtrere produkter vha filnavn ved behov.

Tilgjengelighet av S2-reprosesserte produkter, 2021 og 2020

av albertor |

Reprosesserte produkter for S2-L1C og L2A er nå tilgjengelige for årene 2021 og 2020 på colhub-archive.met.no. Kun SAFE format er tilgjengelig foreløpig. De fleste produktene med den gamle prosesseringsgrunnlinjen er slettet.


Produkter fra 2019 er i ferd med å bli lagt til, og vil være fullt tilgjengelige i løpet av de neste ukene.
 

Vi jobber med å kunne tilby alle disse produktene på netcdf-CF format.
 

Midlertidig forstyrrelse i transformasjon av produkter fra SAFE til CF-NetCDF

av steingod |

Siden 10 november har vi opplevd forstyrrelser i produksjon av CF-NetCDF for S1 og S2. Årsaken til problemene er oppstrøms endringer i ESA's tjenester. Vi jobber nå for "lukke hull" i arkivet og manglende konversjon av produkter til CF-NetCDF.