Colhub arkivdata tilgjengelig

av trygveh |

Det er nå to portaler tilgjengelig for å få tilgang til Copernicus Sentinel data i SAFE format.

  • colhub.met.no inneholder et 30-dagers rullerende arkiv av de siste globale Sentinel-produktene (S1, S2 L1C, S2 L2A, S3 and S5p)
  • colhub-archive.met.no inneholder Sentinel-produkter eldre enn 30 dager over Norske intressområder.

Foreløpig inneholder arkiv-portalen følgende data:

  • Sentinel 1: januar 2020 til nå
  • Sentinel 2 Level 1C: januar 2020 til nå
  • Sentinel 2 Level 1C DTERR (produkter geografisk korrigert ihht norsk terrengmodell): juni 2017 til nå
  • Sentinel 2 Level 2A: juli 2020 til nå
  • Sentinel 3 from ESA: januar 2020 til nå
  • Sentinel 5p: oktober 2021 til nå

Vi jobber fremdeles med å etterfylle arkiv-portalen med eldre data. Vi vil komme med en ny oppdatering når en lengre tidsserie er tilgjengelig.

Brukerkontoer er synkronisert mellom de to portalene slik at eksisterende brukere har tilgang til colhub.met.no og colhub-archive.met.no med samme konto. Nye brukere må registrere bruker på colhub.met.no. Den nye kontoen vil gi tilgang til begge portalene.