Publication

Publikasjon av dataforvaltningsløsning i satellittdata.no

av trygveh |

Nylig ble fagfellevurdert artikkel som beskriver konseptet og dataforvaltnings-løsningen i satellittdata.no publisert. Tittelen på artikkelen er The Norwegian National Ground Segment; Preservation, Distribution and Exploitation of Sentinel Data.