Publication

Publikasjon av dataforvaltningsløsning i satellittdata.no

By trygveh | tor 09.01.2020 08:53

Nylig ble fagfellevurdert artikkel som beskriver konseptet og dataforvaltnings-løsningen i satellittdata.no publisert. Tittelen på artikkelen er The Norwegian National Ground Segment; Preservation, Distribution and Exploitation of Sentinel Data.