Magasin med tema "satellittdata"

By trygveh | tor 09.01.2020 09:57

En ny utgave av magasinet "Posisjon" - et medlemsblad utgitt av GeoForum - ble lansert sent i 2019. Temaet for utgaven var "satellittdata". Artiklene fokuserte generelt på Copernicus-satellittene og applikasjoner fra målingene som deteksjon og karakterisering av f.eks. snø, flom, vulkansk aske, skogbruk osv. Bladet kan leses i sin helhet her.