Q3/Q4 2019 leveranser i Nasjonalt Bakkesegment

av trygveh |

Under kan du finne en tentativ oversikt over hva som er planlagte leveranser i NBS for Q3/Q4 2019. 

 • Q3 (Juli - September)
  • Opplæringsmateriell og brukerveiledninger til hvordan bruke tjenester og data i satellittdata.no. Både video og programmeringskode.
  • En første versjon av tids-aggregerte Sentinel-2 produkter for enkelte fliser (tiles).
  • Reprosessere arkivet av Sentinel-1 og Sentinel-2 data i NetCDF/CF.
  • Enkelte oppdateringer på brukergrensesnittet i hvor man søker etter data.
 • Q4 (Oktober - Desember)
  • Enkelte Sentinel-3 produkter vil bli tilgjengelige i det integrerte søks-gresesnittet (som NetCDF/CF).
  • Et OpenSearch API will bli implementert på top av søks-metadataene i satellittdata.no.