Eksempel på bruk av data i satellittdata.no.

av trygveh |

Nasjonalt Bakkesegment (NBS) tilbyr foreløpig to portaler; Én som speiler portalen til ESA og én som vi bygger internt (som for øyeblikket er merket med “test portal”). I sistnevnte portal prosesserer vi noen av produktene til et høyere nivå og leverer dem i et annet filformat som egner seg for tilgjengeliggjøring gjennom OPeNDAP. Vi tror at gjennom dette vil vi både senke brukerterskelen for satellittdata samtidig som vi legger til funksjonalitet som blant annet subsetting og regridding. I denne artikkelen skal vi kort se på et par eksempler for fordelene ved bruk av Sentinel-2 produktene vi generer og OPeNDAP.

OPeNDAP står for Open-source Project for a Network Data Access Protocol. Ved å benytte seg av OPeNDAP kan man frikoble seg fra det underliggende filformatet og koble seg på en datastrøm. I praksis vil det si at du ikke trenger å ha filen lagret på din datamaskin for å jobbe med dataene.

Det første eksempelet viser hvordan du i praksis har tilgang til alle satellitt-produktene som vi tilbyr på din datamaskin. Programmet er skrevet i Python og bruker modulen siphon til å koble seg på en THREDDS server der man igjen kan velge seg ut det produktet man ønsker. Python programmet gjør ikke noe annet enn å plotte ett enkelt bilde-bånd i et Sentinel-2 produkt som velges i nedtrekksmenyen over et kartlag.

Resultat:

Sentinel-2 overview
Sentinel-2A, bånd B2 nord-vest for Svalbard.

Se hele kildekoden i en Jupyter-Notebook her.

I det neste eksempelet er oppgaven å la datamaskinen finne Folgefonna i et bilde ved hjelp av bånd-matematikk. Her leser vi OPeNDAP strømmen fra et Sentinel-2 produkt direkte fra netCDF4 sin Dataset modul i Python. Sentinel-2 konstellasjonen består av er optiske satellitter som leverer produkter bestående av flere frekvensbånd, såkalt Multi Spectral Imaging. Du kan lese mer om frekvensbåndene her. Flere bånd gir mulighet til å utføre båndkombinasjoner for å trekke ut fysiske egenskaper som frekvensbåndene representerer. På grunn av lagringshensyn på satellitten leveres båndene med noe forskjellig oppløsning. Vi har interpolert opp alle båndene til høyeste oppløsning slik at man enkelt skal kunne kombinere dem. Her er den trinnvise beskrivelsen for oppgaven:

  1. Finn en satelittscene uten skyer som dekker Folgefonna i satellittdata.no.

  2. Koble deg på datastrømmen vha. OPeNDAP.

  3. Gjør visuell inspeksjon av forskjellige båndkombinasjoner.

  4. Lag et polygon som omringer Folgefonna og lagre til en shape-fil.

Resultat:

False color glacier kompositt (B11, B8, B4) over Folgefonna
Polygon av Folgefonna på toppen av NDSI bilde. Et trent øye ser en feil sør-vest for breen hvor Mosevatnet er tatt med i maskeringen.

Se kildekoden i en Jupyter-Notebook her.