Ny Sentinel-1 baseline prosessering

av trygveh |

Fra og med 19. oktober har en ny baseline prosessering blitt tatt i bruk for level-1 Sentinel-1 produktene. Les mer på ESA sine hjemmesider

https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/-/copernicus-sentinel-1-products-new-processing-baseline-deployment-on-19-october-2023?redirect=%2Fweb%2Fsentinel%2Fmissions