Tilgjengelige data i colhub-archive

av steingod |

Alle Sentinel-1 og Sentinel-2 data er nå overført fra det gamle arkivet til det nye (som er tilgjengelig på https://colhub-archive.met.no). Arbeidet med å legge til Sentinel-3 har nå startet.

Arkivportalen inneholder nå følgende data:

  • Sentinel-1: Oktober 2014 til dags dato
  • Sentinel-2 Level 1C: Juni 2016 til dags dato
  • Sentinel-2 Level 1C DTERR (produkter prosessert med norsk terrengmodell): Juni 2017 til dags dato
  • Sentinel-2 Level 2A: Mai 2018 til dags dato
  • Sentinel-3 from ESA: Januar 2020 til dags dato
  • Sentinel-5P: Oktober 2021 til dags dato