Nytt nettsted for satellittdata

By laraf | tir 29.06.2021 16:45

Nettportalen til satellittdata er oppgradert. Et nytt, mer dynamisk søkegrensesnitt er implementert. Katalogen serverer for øyeblikket data tilbake til April 2019, og tilbakefylling er igang. Alle data forventes å være tilgjengelig innen utgangen av uken.