Nytt nettsted for satellittdata

Nettportalen til satellittdata er oppgradert. Et nytt, mer dynamisk søkegrensesnitt er implementert. Katalogen serverer for øyeblikket data tilbake til April 2019, og tilbakefylling er igang. Alle data forventes å være tilgjengelig innen utgangen av uken.