Vedlikehold colhub.met.no 2019-12-18 14:00 CET

av trygveh |

Backend-infrastruktur for colhub.met.no vil gjennomgå noe vedlikehold 2019-12-18 14:00 CET. Den forventede varigheten er maks. 1 time.

Vi beklager eventuelle ubelighetene dette måtte forårsake.