Sentinel-1 data dropout 10-13 September

av trygveh |

På grunn av synkroniseringsproblemer med datalageret manglet vi en del Sentinel-1 produkter i perioden 10.-13. september 2019. Problemene er nå løst og vi får data inn som vanlig.