Kort vedlikeholdsavbrudd på tirsdag 27 desember i perioden 10:00-14:00 CET

av steingod |

Tjenestene colhub og colhub-archive kan oppleve korte driftsavbrudd i perioden 10:00-14:00 CET pga vedlikehold. Vedlikeholdet skyldes inkonsistent brukertilgang til tjenestene og skal korrigere dette avviket.

Vi beklager eventuelle driftsavrbudd som oppleves, men håper tjenesten oppleves som forbedret i etterkant.