Collaborative Data Hub Vedlikehold Nov/Des 2019

By trygveh | man 25.11.2019 08:30

Collaborative Data Hub vil gjennomføre en del vedlikeholdsaktiviteter for sikkerhet i slutten av november og begynnelsen av desember 2019. Dette vil påvirke datastrømmen som mater portalene i satellittdata.no. Vi kan forvente å opplevel forsinkelse på produktleveranser på følgende datoer:

• Tirsdag 26. november
• Onsdag 27. november
• Tirsdag 3. desember
• Onsdag 4. desember

Når dataene igjen er tilgjengelige vil vi hente dem så raskt som mulig.