Nasjonal Sentinel-2 Mosaikk

By trygveh | tir 31.03.2020 09:15

Statens kartverk har produsert en skyfri nasjonal mosaikk fra Copernicus Sentinel-2 Level-2A-data som er fritt og åpent tilgjengelig. Datasettet finner du her. Mosaikken er sammensatt av Sentinel-2-data fra 30. juni til 31. juli 2018. Mosaikken består av frekvensbåndene B2 til B8, B8A, B11 og B12. Datatypen er usignert heltall 16 (uint16). Tilleggsvektordata er inkludert som gir datoene for de enkelte fliser.

Problemer Sentinel-3A SLSTR 3.-12. februar 2020

By trygveh | fre 14.02.2020 13:52

Det har vært problemer med Sentinel-3A SLSTR instrumentet i perioden mellom 3. og 12. februar 2020. Les mer her: https://scihub.copernicus.eu/news/News00659

Det er blitt rapportert at årsaken til problemene er relatert til for høy temperatur i SLSTR instrumentet. IR kanaler ble slått av og andre kanaler (VIS) er degradert i denne perioden pga. feil-kalibrering forårsaket av den høye temperaturen. Alt ser ut til å fungere godt nå og Sentinel-3 teamet jobber med å finne den opprinnelige årsaken til temperaturøkningen.

Publikasjon av dataforvaltningsløsning i satellittdata.no

By trygveh | tor 09.01.2020 08:53

Nylig ble fagfellevurdert artikkel som beskriver konseptet og dataforvaltnings-løsningen i satellittdata.no publisert. Tittelen på artikkelen er The Norwegian National Ground Segment; Preservation, Distribution and Exploitation of Sentinel Data.