Algeoppblomstring i Hardangerfjorden sett fra rommet

By laraf | ons 03.06.2020 13:13

Også i år er fjordene på vestlandet spektakulære sett fra verdensrommet. Satellitten Sentinel-2 passerte over Hardangerfjorden i slutten av mai og fanget opp blomstringen av algen Emiliania huxleyi algea. Denne algen farger vannet i fjorden turkis. Algen er ufarlig og finnes i nesten alle havøkosystemer fra ekvator til sub-polare regioner, med oppblomstringer som er spesielt synlige i de norske fjordene.

Fjernmålte data fra satellitt er et fint verktøy for å se på denne typen fenomen og Nasjonalt bakkesegment for satellittdata har flere verktøy som kan være nyttige for brukere interessert i fenomenet.