SLSTR

Problemer Sentinel-3A SLSTR 3.-12. februar 2020

By trygveh | fre 14.02.2020 13:52

Det har vært problemer med Sentinel-3A SLSTR instrumentet i perioden mellom 3. og 12. februar 2020. Les mer her: https://scihub.copernicus.eu/news/News00659

Det er blitt rapportert at årsaken til problemene er relatert til for høy temperatur i SLSTR instrumentet. IR kanaler ble slått av og andre kanaler (VIS) er degradert i denne perioden pga. feil-kalibrering forårsaket av den høye temperaturen. Alt ser ut til å fungere godt nå og Sentinel-3 teamet jobber med å finne den opprinnelige årsaken til temperaturøkningen.