Ingen nye S2 L1C DTERRENG data

By steingod | fre 04.02.2022 15:08

Vi har ikke mottatt Sentinel-2 L1C DTERRENG data, dvs produkter som er korrigert ihht norsk terrengmodell, siden 24 januar. Vi følger opp hvorfor denne datastrømmen er stoppet med ESA.