Sentinel-2 geometric refinement

By trygveh | tir 04.05.2021 16:04

Sentinel-2 nivå-1C-produkter prosesseres nå med en forbedret geometrisk nøyaktighet fra og med 2021-03-30(link is external) For alle detaljer angående endringer og forbedringer kan du lese denne nyhetsartikkelen(link is external).

Spesiell interesse for norske brukere er implementeringen av den nye Copernicus Digital Elevation Model i prosesserings-kjeden. Den skal fungere bedre sammenlignet med forrige versjon nord for 60 grader(link is external). Ad-hoc-produksjonen av DTERRENGDATA ved ESA vil fortsette til kvaliteten på vanlige Sentinel-2-data behandlet med forbedret DEM er blitt vurdert.