Problemer med transformasjons-tjenesten

Noen brukere opplever nå og da å ikke få tilsendt de produktene de bestiller ved bruk av transformasjonstjenesten. Vi har funnet ut at det er to grunner til at dette skjer:

  1. Den mellomliggende kommunikasjonen mellom transformasjonstjenesten og satellittdata.no mislykkes noen ganger.
  2. Når en bruker sender en stor forespørsel (f.eks. alle variabler uten noen subsetting) i transformasjonstjenesten og ber om reformatering til GeoTIFF, kan forespørselen ende opp med å konsumere mer minne enn tilgjengelig på transformasjonstjenesten og dermed mislykkes.

Den første grunnen er den mest dominerende av disse to. Vi jobber med å løse problemet og beklager de potensielle ubeleiligheter det måtte medføre.