Produkt-etterslep på enkelte Sentineldata

Vi opplever for tiden en etterslep på alle Copernicus Sentinel-oppdragene, utenom Sentinel-1, over norske interesseområder. Vi jobber med å finne ut av problemene