Vårens leveranser i NBS

Under kan du finne en tentativ oversikt over hva som er planlagte leveranser i NBS for våren 2019. 

Sentinel-2 L1C produkter som er prosessert med Kartverket sin høydemodell vil bli tilgjengelig i NetCDF. Disse produktene er merket med suffixet "DTERRENGDATA" i colhub.met.no. Som flere av dere har lagt merke til mangler disse produktene en del informasjon sammenliknet med de vanlige Sentinel-2 L1C produktene. NBS har dialog med ESA vedrørende dette.

 • Februar 2019
  • Både ordinære og norsk høydemodell Sentinel-2 L1C produkter vil bli oppdatert. På et tidspunkt vil all produktene bakover i tid bli reprossessert til å følge samme standard. Her er noen punkter som beskriver endringer, men en egen notifikasjon vil bli annonsert når oppdateringen begynner.
   • Vektorlag som inneholder informasjon vil bli lagt inn (dvs. technical quality, no data masks etc.)
   • RGB bildet fra SAFE vil bli lagt til som et eget lag.
   • Metadata-filer fra SAFE vil bli lagt inn som "character" variable.
   • Projeksjonsvariabelen vil få nytt navn.
 • Mars 2019
  • Søkegrensesnittet vil bli oppdatert (dvs. https://satellittdata.no/nb/metadata_soek) og støtte mer filtrering som polarisering og produkttype.
  • En oppdatert versjon av Sentinel-1 GRD produktene vil bli sluppet. Denne inneholder mer informasjon som metadata-filer fra SAFE.
  • Reformatering av produkter, dvs. bestille produkter i GeoTIFF, vil bli mulig gjennom transformasjons-tjenesten.
  • Noen Level-2 Sentinel-3 produkter vil bli tilgjengelige gjennom https://satellittdata.no/nb/metadata_soek
 • April 2019
  • En ny laginndelt WMS representasjon av alle produktene som støtter gjennomsiktige verdier vil bli tilgjengelig. Sett fra langt unna vil store svarte områder som ikke inneholder data bli usynlige og ikke svarte, slik de ser ut i dag. Dersom man imidlertid zoomer langt inn vil det være svarte områder for å holde hastigheten og brukeropplevelsen oppe.