Sammenligningsverktøy for Sentinel-2 produkter

Et nytt visualiseringsverktøy for Sentinel-2 produkter har blitt tilgjengelig. Det er nå mulig å raskt sammenligne S2-produkter fra forskjellige dager i tillegg til å bruke forskjellige RGB-kompositter innenfor et bestemt område (Tile). En tile velges med et museklikk eller etter navn. Når S2-produktene er valgt, er det mulig å sammenligne dem med et integrert skyveverktøy. Fullskjermmodus kan velges ved å klikke på øverste høyre ikon.

S2 bilder av Tysfjord, sensommeren 2018, sammenligner true color vegetation og false color glacier kompositter.