Algeoppblomstring i Hardangerfjorden sett fra rommet

Også i år er fjordene på vestlandet spektakulære sett fra verdensrommet. Satellitten Sentinel-2 passerte over Hardangerfjorden i slutten av mai og fanget opp blomstringen av algen Emiliania huxleyi algea. Denne algen farger vannet i fjorden turkis. Algen er ufarlig og finnes i nesten alle havøkosystemer fra ekvator til sub-polare regioner, med oppblomstringer som er spesielt synlige i de norske fjordene.
Fjernmålte data fra satellitt er et fint verktøy for å se på denne typen fenomen og Nasjonalt bakkesegment for satellittdata har flere verktøy som kan være nyttige for brukere interessert i fenomenet. Noen av disse verktøyene er kort beskrevet under.

Mosaikkverktøy

Mosaikkverktøyet gir et raskt overblikk over Sentinel-1 og Sentinel-2 passasjer de siste 7 dagene.

Sjekk f.eks. mosaikkverktøyet for å få en rask oversikt over tilgjengelige Sentinel-2-bilder i Hardanger (sjekk Sør-Norge-fanen) mtp denne algeoppblomstringen. Dra tidsaksen i bunn av verktøyet mot høyre for å se på tidsperioden 28. og 29. mai.

Visualiseringsverktøy

Når du finner data du ønsker å studere i mer detalj kan du velge (dobbeltklikk) det aktuelle bildet i mosaikkverktøyet for å få opp et mer detaljert bilde med bedre muligheter til å velge kanaler og fokusere på detaljer.

Sammenligningsverktøy

Sammenligningsverktøyet gir mulighet til å se på endringer over et område i tid. I dette verktøyet kan et bestemt område dekket av Sentinel-2 (en såkalt flis) velges og to forskjellige tidspunkt for flisen sammenlignes.

Du kan f.eks. sammenligne bildene over Hardangerfjorden når algene blomstrer (slutten av mai) og en annen tid på året.

Visualisering av flere produkter

Du kan også visualisere og undersøke produkter fra forskjellige fliser for å bygge i din egen mosaikk. Få tilgang til søkegrensesnittet og se etter produkter. Du kan for eksempel søke etter spesifikke produkter ved å bruke fulltekstsøket, og du kan velge bestemte datoer og velge en bestemt region. Prøv for eksempel dette søket Hardanger blooming (og trykk på Søk knappen) og legg alle produktene til i handlekurven din. Få tilgang til handlekurven din (https://satellittdata.no/basket) og velg å visualisere alle produktene sammen.