Brukerundersøkelse 2019

Besvar brukerundersøkelse 2019

For å sikre brukere av Copernicus data rask og enkel tilgang til satellittdata har Norsk Romsenter utviklet et nasjonalt bakkesegment (www.satellittdata.no) i samarbeid med nasjonale aktører. Norsk Romsenter ønsker med denne undersøkelsen å få bedre kjennskap til bruken av satellittdata.no og andre Copernicus dataportaler.

Svarfrist 1 februar. På forhånd tusen takk for at du tok deg tid til å svare!

Pages